h

Ga door met aanpak woningnood onder studenten en jongeren

11 september 2014

Ga door met aanpak woningnood onder studenten en jongeren

De coalitiepartijen VVD, D66 en SP roepen de wethouder spoedig te komen met een ambitieus streefcijfer van nieuwe woningen voor studenten en jongeren. In het initiatiefvoorstel roepen zij het stadsbestuur op Amsterdam toegankelijker te maken voor studenten en jongeren door middel van een gevarieerd en betaalbaar aanbod aan huisvesting. Er is momenteel nog steeds een groot tekort aan jongeren- en studentenwoningen.

Erik Flentge, SP-raadslid:  "Het stellen van een hoge ambitie is hard nodig. Teveel studenten en andere jongeren moeten té lang wachten op een woning. Zij verdienen het een kans te krijgen ín Amsterdam. De afgelopen jaren lag de nadruk op het duurdere segment en zelfstandige woningen. Dat blijkt niet voor iedereen betaalbaar. Er is veel vraag naar betaalbare woningen, tot de toeslaggrens van €389,-. Veel studenten delen ook graag een woning. We willen daarom de nadruk leggen op dat soort betaalbare woningen." 

Daniël van der Ree, VVD-raadslid: "Het formuleren van een hoge ambitie werkt, dat deed de vorige coalitie met de VVD ook. Die ambities zijn grotendeels gehaald. Betrokkenen zijn enthousiast. Door dat succes is de woningnood onder studenten en jongeren al aanzienlijk verminderd. Maar we zijn er nog lang niet. Daarom willen we ook in deze coalitieperiode een streefcijfer. Het blijkt een goede stok achter de deur om tot een flinke stijging te komen voor studenten - en jongerenwoningen. We laten het aan de wethouder om ons voor te rekenen wat haalbaar is, maar de ambitie zal weer hoog moeten liggen."

D66-raadslid Reinier van Dantzig: "Amsterdam is een populaire en aantrekkelijke studentenstad. Een flink deel van de Amsterdamse bevolking bestaat uit studenten. Dat betekent ook dat de druk op deze woningen groot is. Daar moeten we naar handelen. Studenten horen bij onze stad en vormen een belangrijke stimulans voor de Amsterdamse kenniseconomie en het sociale en culturele karakter van de stad."

De coalitiepartijen geven aan dat de college de woningen onder ander kan realiseren door nieuw te bouwen en leegstaande kantoren om te bouwen naar woonruimte. Ook roepen de partijen op om de huidige regels omtrent woningdelen tegen het licht te houden en te kijken wat er aan moet veranderen om meer studenten een woonplek te bieden.

U bent hier