h

Sociaal coalitieakkoord vertaald naar sociale begroting

17 september 2014

Sociaal coalitieakkoord vertaald naar sociale begroting

Bestrijding van armoede en jeugdwerkloosheid, geld voor het bouwen van extra woningen, verlaging van de afvalstoffenheffing: het Amsterdamse stadsbestuur, met de SP daarin, heeft woensdag de sociaalste begroting in jaren gepresenteerd. “De begroting is de juiste vertaling van het sociale coalitieakkoord waar onze leden voor de zomer volmondig ja tegen gezegd hebben. Dit is goed werk van het college”, aldus SP-fractievoorzitter Daniël Peters.

Grootste klapper wordt, wat de SP betreft, gemaakt in het armoedebeleid. Er wordt in de begroting 20 miljoen euro extra uitgetrokken voor onder meer het uitbreiden van het armoedebeleid naar groepen met een inkomen tot 120 procent van het sociaal minimum. Peters: “Op dit moment kunnen alleen mensen die op 110 procent van het sociaal minimum zitten gebruik maken van armoedevoorzieningen zoals de stadspas, bijzondere bijstand en het jeugdsportfonds. Mensen die net iets meer verdienen, kunnen geen aanspraak maken op die voorzieningen, waardoor voor hen de armoedeval dreigt. Het stadsbestuur gaat de doelgroep daarom uitbreiden.”

Naast geld voor armoedebestrijding gaat er ook 32 miljoen extra naar onderwijs en komt er een duurzaam energiefonds met daarin 30 miljoen euro. Daarnaast wordt de afvalstoffenheffing voor alle Amsterdammers verlaagd en wordt er 11 miljoen euro uitgetrokken om de jeugdwerkloosheid aan te pakken. “Het is een positief verhaal in deze tijd van bezuinigingen”, aldus Peters. “We doen iets aan de tweedeling in de stad, we verlagen de lasten voor iedereen, we zetten in op de bouw van meer huizen en investeren in onderwijs. De begroting is een belangrijke stap richting een sociaal Amsterdam.”

U bent hier