h

Zorgen over dure huur in De Banne

14 september 2014

Zorgen over dure huur in De Banne

Voor veel bewoners van Amsterdam-Noord hebben de huurverhogingen rechtstreeks effect op hoeveel zij aan het eind van de maand te besteden hebben. Dat bleek op het jaarlijkse buurtfestival Banne Bruist, waar de SP aandacht vroeg voor het meldpunt 'Mijn huur is te duur'.

De korte enquête over de recente huurverhogingen is online in te vullen, maar ook ter plekke konden voorbijgangers hun ervaringen bij de SP kwijt. Een kleine 50 mensen maakten van die laatste mogelijkheid gebruik. "Ik kom nu elke maand 20 euro tekort" en "Meer dan de helft van mijn inkomen gaat op aan huur, niet normaal meer ware een paar van de gehoorde reacties.

Ondanks dit voor sommigen zware onderwerp, was het verder een mooie, zonnige middag in de bruisende Banne. De meldingen van het meldpunt 'Mijn huur is te duur' worden verzameld en landelijk aangeboden.

U bent hier