h

Buurten in 'Groot Waterloo': betrokken bewoners

8 oktober 2014

Buurten in 'Groot Waterloo': betrokken bewoners

De meeste bewoners van ‘Groot Waterloo’ zijn betrokken bij hun omgeving en een fors aantal heeft zich verenigd in goed georganiseerde bewonersgroepen. Dat bleek toen SP’ers uit Centrum deze week deze buurt introkken om bewoners te vragen naar hun mening over de geplande herinrichting van het Waterlooplein. 

De SP werd hartelijk onthaald door de bewoners. Vooral degenen die actief zijn in een bewonersgroep zijn goed op de hoogte van de plannen met het Waterlooplein. Deze bewoners zorgen er goed voor dat hun aandachtspunten worden gehoord. De SP'ers hebben echter ook bewoners ontmoet die minder betrokken zijn, maar wel suggesties voor de herinrichting hebben. Vanzelfsprekend vormen ook hun punten waardevolle input voor de fractie in de bestuurscommissie. 

Behalve de herinrichting kwamen ook andere onderwerpen ter sprake. Zo blijken er zorgen te zijn over de toename van het aantal horecazaken aan het Waterlooplein. Het stadsdeel ziet horeca als oplossing voor overlast van bijvoorbeeld hangjongeren, maar bewoners zijn bang dat de ene overlast vervangen wordt door de andere. Ook zijn er klachten over de vele weesfietsen in de fietsenrekken en vuil op straat.

Ziet u ook reden voor de SP om in uw wijk te komen buurten? Neem vooral contact met ons op.

U bent hier