h

Eigen bijdrage daklozenopvang omlaag

30 oktober 2014

Eigen bijdrage daklozenopvang omlaag

Het stadsbestuur heeft op verzoek van de SP besloten om de eigen bijdrage voor nachtopvang voor dak- en thuislozen op vijf euro te stellen. Het oorspronkelijke bedrag van tien euro, dat nog door het vorige stadsbestuur was bedacht, is daarmee van de baan.  SP-gemeenteraadslid Remine Alberts: “Dat bedrag van tien euro was veel te hoog. Het risico dat de daklozen er dan voor kiezen om toch maar buiten te slapen werd daardoor te groot. Dat is voor henzelf niet goed, maar de kans dat de overlast weer toeneemt is groot en dat is niet goed voor de stad.”

Met ingang van 1 december gaan alle daklozen die in Amsterdam gebruik maken van de nachtopvang, een eigen bijdrage betalen. Dat is wettelijk verplicht. In de gemeente Amsterdam golden ook nog eens allerlei verschillende tarieven. Die verschillende tarieven zorgden voor onduidelijkheid en vervelende situaties. Daar komt een einde aan nu de eigen bijdrage met vijf euro overal gelijk wordt. Bovendien blijft maatwerk mogelijk zodat daklozen die echt geen geld hebben, net als vroeger gratis gebruik mogen maken van de opvang. Ook is er zo betere doorstroom mogelijk naar een volwaardige opvangplek. Daklozen kunnen dan van een hulptraject gebruik gaan maken met bijvoorbeeld schuldhulpverlening en een uitkering.

Remine Alberts is blij dat de SP hier een verschil heeft kunnen maken: “Het is mooi dat dit nu wordt aangepast. Vooral de zorg dat het buitenslapen weer zou toenemen maakte dat de Daklozenvakbond, Cliëntenbelang en wij vonden dat de oorspronkelijke tien euro een veel te hoog tarief was. Het gaat echt om de meest kwetsbare mensen in de stad. Voor hen moet de opvang toegankelijk zijn, zodat problemen voor henzelf én voor de stad worden voorkomen.”

 

 

U bent hier