h

Huurbeleid regering brengt veel huurders in problemen

28 oktober 2014

Huurbeleid regering brengt veel huurders in problemen

De SP heeft dinsdag de reacties op het meldpunt te dure huur aangeboden aan de Tweede Kamer. Uit de reacties blijkt dat het huurbeleid van de regering veel huurders in de financiële problemen brengt. Door de huurstijgingen moeten mensen bezuinigen op kleding en voedsel. Veel huurders voelen zich daardoor steeds meer uitgesloten van het sociale leven. SP-raadslid Erik Flentge: "De verhalen van de huurders die zich op het meldpunt meldden, liegen er niet om. De huurverhogingen die worden veroorzaakt door het regeringsbeleid leiden ertoe dat veel mensen in de knel komen. Het is geen uitzondering dat mensen meer dan 50% van hun inkomen kwijt zijn aan de huur."

Twee maanden geleden startte de SP op de website het meldpunt huur te duur. Daarnaast is de SP ook in verschillende buurten van Amsterdam in gesprek gegaan met huurders. Flentge: “In de landelijke politiek gaat de huurdiscussie vaak over grafieken en getallenstaatjes. Daarmee worden de dagelijkse zorgen van de gewone Amsterdammer niet goed zichtbaar. Wij hebben nu de verhalen achter de getallen verzameld en die laten zien dat de zorgen heel groot zijn.”

Voor veel mensen die reageerden op het meldpunt zit vakantie er niet meer in. Hetzelfde geldt voor leuke dingen doen met de kinderen. Of sportabonnementen van kinderen worden opgezegd. Een gevolg van deze financiële moeilijkheden is dat een deel van de huurders zich meer en meer in een sociaal isolement bevindt. Deze mensen mengen zich minder in de samenleving,  vertonen zich minder buiten de deur, omdat ze toch niks kunnen uitgeven en zich daarvoor schamen. Veel huurders ervaren sociale uitsluiting.

Flentge: “Uit de vastberadenheid waarmee de regering rustig doorgaat met het jaarlijks verhogen van de verhuurdersheffing, blijkt dat er bij het kabinet geen aandacht is voor de verhalen die schuilgaan achter de cijfers van de opbrengsten van de Blokbelasting. De SP heeft altijd al gezegd en zegt het nog steeds: de Blokbelasting moet van tafel. Immers, deze heffing draait de sociale volkshuisvesting de nek om en brengt grote groepen huurders ernstig in de problemen. De heffing wordt in overgrote meerderheid opgehoest door mensen met een laag tot middeninkomen.”

U bent hier