h

Meer zekerheid voor werknemers sociale werkplaats

14 oktober 2014

Meer zekerheid voor werknemers sociale werkplaats

Amsterdam zal tijdelijke contracten in de sociale werkplaatsen ook na 1 januari 2015 gewoon blijven omzetten in vaste contracten. Deze toezegging kreeg SP-raadslid Maureen van der Pligt tijdens de algemene beschouwingen Werk en Economie van SP-wethouder Arjan Vliegenthart. “Een hele geruststelling,” stelt Van der Pligt vast. “Amsterdam kiest ervoor om de mensen op de sociale werkplaatsen aan het werk te houden. Daarmee blijft Amsterdam ook op dit vlak een sociale stad.”

Afgelopen week werd bekend dat een aantal andere steden in het land geen vaste aanstelling meer aanbiedt aan mensen van wie het tijdelijk contract bij hun werkbedrijf afloopt. De kosten daarvoor zouden te hoog zijn. Reden voor Van der Pligt om aan de wethouder te vragen of Amsterdam dit ook zou doen. SP-wethouder Vliegenthart gaf aan dat Amsterdam voor een andere route kiest: als mensen na hun tijdelijke contract normaal gesproken al in aanmerking kwamen voor een vaste aanstelling, krijgen zij die na 1 januari 2015 ook nog. Het is geen doel van de Amsterdam om mensen met een tijdelijke aanstelling weg te sturen uit de sociale werkplaats.

Het kabinet Rutte-Asscher heeft ervoor gekozen om vanaf 1 januari 2015 geen nieuwe mensen meer toe te laten tot de sociale werkplaatsen. Maar in plaats van een versnelde afbouw, kiest Amsterdam ervoor om de mensen op de sociale werkplaats de zekerheid te bieden die zij verdienen. Van der Pligt: “Het kabinet is hard voor de sociale werkplaatsen, maar de keuze van Amsterdam laat zien dat je niet per definitie mee hoeft te werken aan de afbraak van de sociale werkvoorziening. In dat opzicht kan onze stad tot voorbeeld dienen voor andere gemeenten.”

U bent hier