h

Stimuleer pogingen om vechtsport beter te organiseren

9 oktober 2014

Stimuleer pogingen om vechtsport beter te organiseren

Op initiatief van SP-raadslid Peter Kwint gaat de gemeente gericht vechtsport ondersteunen. "De sport heeft een belabberd imago, en helaas is dat regelmatig terecht. Maar de maatschappelijke opbrengsten - zelfredzaamheid, lichaamsbeweging en gezondheid - zijn te groot om dit te laten gebeuren. Daarom moet de gemeente samen met sportscholen, betrokken vechters en NOC*NSF de initiatieven die nu genomen worden ondersteunen. Beoefenaars verdienen een schone, veilige en goed georganiseerde sport", aldus Kwint

Vechtsporten behoren tot de snelst groeiende sporten in Nederland. Zo is vechtsport ondertussen de grootste sport onder allochtone meisjes in de hoofdstad. In het Amsterdams coalitieakkoord is vastgelegd dat er meer aandacht komt voor deze snel groeiende sporten.  

Na ingrijpen door burgemeester Van der Laan; die de Bibob-toetsing voor organisatoren verplicht stelde, vinden grote evenementen al lange tijd nauwelijks meer plaats. Andere problemen als verschillende wedstrijdregels, minimale medische begeleiding en het ontbreken van een overkoepelende organisatie vragen om aandacht. Vanuit NOCNSF wordt momenteel gewerkt aan een oplossing voor deze problemen. 

Kwint: "Ik hoop dat deze broodnodige initiatieven slagen. Maar als de gemeente meer aandacht aan deze sporten gaat geven - volkomen terecht - dan zou het zonde zijn om niet aan te sluiten bij de goede dingen die nu al gebeuren. Met mijn voorstel wordt gegarandeerd dat de pogingen om vechtsport beter te organiseren, ondersteund worden door Amsterdam."

U bent hier