h

VVD, D66 en SP maken van veilig sporten coalitieprioriteit

30 oktober 2014

VVD, D66 en SP maken van veilig sporten coalitieprioriteit

VVd, D66 en SP dringen er bij het stadsbestuur op aan om sporten in Amsterdam veiliger te maken. Momenteel wordt er gewerkt aan diverse initiatieven om geweld in de sport terug te dringen. “Stuk voor stuk goede initiatieven maar het is nog te versnipperd. Wij willen dat de krachten gebundeld worden om samen geweld en onveilige situaties tegen te gaan,” aldus SP-raadslid Peter
Kwint.

De drie coalitiepartijen willen dat zowel fysieke als verbale geweldsincidenten integraal aangepakt gaan worden. Hieronder vallen niet alleen mishandelingen en bedreigingen op of rondom het sportveld, maar bijvoorbeeld ook discriminatie.

VVD-raadslid Dilan Yeşilgöz-Zegerius: “Emoties horen bij sport, geweld niet. Iedere Amsterdammer, jong of oud, moet kunnen sporten in een veilige omgeving. Wij roepen het  stadsbestuur op om samen met sporters en sportverenigingen de strijd aan te gaan tegen geweld, discriminatie, bedreiging en onsportief gedrag.”

Meer dan één op de zeven Nederlanders tussen de 15 en 90 jaar heeft wel eens te maken gehad met een geweldsincident. D66-raadslid Reinier van Dantzig: “Sportiviteit en veiligheid zijn heel belangrijk bij contactsporten, zoals voetbal. Helaas gebeurt het nog te vaak dat een potje voetbal ontaardt in een complete knokpartij of dat een scheidsrechter wordt bedreigd na een foute beslissing. Het is belangrijk dat de gemeente samen met sportverenigingen optreedt tegen onveiligheid op de velden”.

 Het coalitievoorstel wordt ook ondersteund door het CDA en de PvdA.

U bent hier