h

Bewoners: 'Spreeuwenpark voor de hele buurt'

10 november 2014

Bewoners: 'Spreeuwenpark voor de hele buurt'

De bewoners van de Vogelbuurt willen dat het Spreeuwenpark het middelpunt van de buurt wordt. Dat blijkt uit een onderzoek dat de SP heeft gehouden in de buurt. Zo willen de bewoners graag een hondentoilet of moestuintje en staan ze ook positief tegenover een pleintje, fontein of vijver om het park voor iedereen aantrekkelijker te maken.

De SP heeft begin dit jaar enquêtes afgenomen bij bewoners rondom het Spreeuwenpark. Doel was om ideeën te verzamelen om het park, en daarmee de buurt, mooier en leefbaarder te maken. SP’er Robert Brand: “Bij een rondgang door de buurt bleek dat veel bewoners ontevreden waren over de openbare ruimte, onder andere door zwerfafval, hondenpoep en gebrekkige samenhang in de buurt. Aan de hand van hun ideeën komt de SP nu met een plan om de buurt leefbaarder te maken.”

De bewoners willen een actieve aanpak van zwerfvuil. Ook willen ze dat er rubberen tegels worden geplaatst in de speeltuin, voor de veiligheid van de kinderen. Daarnaast willen ze graag extra functies in het park. Momenteel is het park hoofdzakelijk ingericht op kinderen. Met aanpassingen zoals een moestuintje of een hondentoilet kan het Spreeuwenpark een park voor iedereen worden: het middelpunt van de buurt.

Het rapport wordt aangeboden aan het dagelijks bestuur van het stadsdeel, om de wensen van de bewoners mee te nemen in de plannen die worden gemaakt voor Noord. 

UPDATE 18-12-2014: De bestuurscommissie van Amsterdam Noord reageert positief op het Spreeuwenpark-onderzoek van de SP. De conclusies en aanbevelingen worden meegenomen bij het opstellen van de gebiedsagenda voor de komende jaren.

U bent hier