h

Onvrede in de Harry Banninkstraat

3 november 2014

Onvrede in de Harry Banninkstraat

Bewoners van sociale huurwoningen in de Harry Banninkstraat vinden hun servicekosten te hoog voor wat ze ervoor terugkrijgen. Verder betalen ze verhuurder Ymere nu de maximale huurprijs voor hun sociale woning en zijn bang dat hun woning op termijn onbetaalbaar wordt. Dit bleek toen SP'ers zaterdag gingen 'buurten' in de straat, naar aanleiding van een e-mail van een verontruste bewoner.

De Harry Banninkstraat is gelegen op het Oosterdokseiland en ligt enigszins verstopt tussen een megawinkel en een koffiehuis aan de zuidkant en de spoordijk aan de noordkant. Waar aan de ene kant van de straat vooral erg dure appartementen te koop staan, zijn het aan de overkant sociale huurwoningen waar de bewoners de maximale huur betalen. Bij een volgende huurverhoging komen de woningen boven de huurgrens en bewoners vrezen dat als zijn hun woning verlaten deze onbetaalbaar wordt.

Ymere berekent bovendien servicekosten die niet in verhouding staan tot wat de bewoners ervoor krijgen, zeggen zij. Bewoners zijn vooral zelf in touw met het verwijderen van urine en afval. De sociale samenhang in de straat is niet groot. De bewoners hebben zich nog niet verenigd in een bewonerscommissie. Hiervoor kan contact opgenomen met het WijkSteunpunt Wonen.

Ook over de openbare ruimte zijn bewoners niet tevreden. Er is in de buurt bijna niets te doen voor kinderen en er is geen grassprietje te vinden. De fietsnietjes op het Oosterdokseiland staan los en dreigen om te vallen. Overal staan fietsen en scooters ook op stoepen en soms is er geen doorkomen aan. De verlichting aan de spoordijk is slecht. De verkeerssituatie op het Oosterdokseiland levert onveilige situaties op.

Heeft u ook klachten over servicekosten waar weinig tegenover staat? Of vindt u ook dat uw huur te hoog is? De SP is benieuwd naar uw ervaringen. U kunt (online) een enquête invullen.

U bent hier