h

Amsterdam compenseert Rijksbezuiniging chronisch zieken

11 december 2014

Amsterdam compenseert Rijksbezuiniging chronisch zieken

Het stadsbestuur gaat chronisch zieken en gehandicapten compensatie bieden voor de bezuinigingen van de regering van VVD en PvdA. De regering schaft namelijk de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (wtcg) per 1 januari 2015 af. SP-raadslid Remine Alberts: “Wij zijn blij dat Amsterdam kiest voor solidariteit. Want ziek zijn is geen keuze. Het is goed dat Amsterdam deze mensen helpt.”

Chronisch zieken en gehandicapten maken vaak extra kosten, bijvoorbeeld voor verwarming, vervoer en beddengoed. Tot nu toe kreeg deze groep geld van het rijk voor deze onkosten. Deze wet wordt per 1 januari 2015 afgeschaft. Ook de Amsterdam regeling voor chronisch zieken gaat per die datum op de schop. Noodgedwongen omdat dergelijke financiële ondersteuning door de gemeente van het rijk voortaan niet meer mag.

Om die reden heeft Amsterdam een andere regeling ontworpen, de regeling tegemoetkoming meerkosten. Dat is hard nodig want uit onderzoek van het Nederlands budgetinstituut (Nibud) blijkt dat minimahuishoudens er door de veranderingen financieel flink op achteruit zullen gaan. In de nieuwe Amsterdamse regeling krijgen zelfstandig wonende Amsterdammers compensatie voor de extra kosten die ze maken vanwege hun ziekte of handicap. Onder de kostenposten vallen bijvoorbeeld meerkosten voor energie, bewassing en kledingslijtage als gevolg van de chronische ziekte of beperking. Ook is er een tegemoetkoming voor mensen die die standaard door hun chronische ziekte volop het eigen risico voor de zorg moeten betalen.

Mensen die er onverhoopt toch op achteruitgaan krijgen gedurende 6 maanden een overgangsregeling. Bovendien kunnen zij daarna voor een bepaald deel van hun zorgkosten ook  aankloppen bij de individuele bijzondere bijstand, of bij de zorgverzekering. Alberts: “Amsterdam kan helaas onmogelijk alle gaten dichten die de VVD en de PvdA met alle Rijksbezuinigingen in het land laten ontstaan. Maar ik ben er trots op dat óók op dit terrein Amsterdam haar uiterste best doet om juist mensen die het moeilijk hebben, een steun in de rug te geven.”

U bent hier