h

Amsterdam helpt werkzoekenden aan perspectiefbanen

19 december 2014

Amsterdam helpt werkzoekenden aan perspectiefbanen

Het stadsbestuur wil werkzoekenden aan het werk helpen via stageplekken en perspectiefbanen. Zeven vragen en antwoorden over de nieuwe plannen.

Stel ik ben werkzoekende, wat gaat er voor mij veranderen?

Je blijft nauw contact houden met de gemeentelijke Dienst Werk en Inkomen (DWI) voor je zoektocht naar werk. Dat was vroeger zo, en dat blijft. Maar dat contact gaat nu wel heel anders worden. Vroeger hield de klantmanager namelijk geen rekening met de wensen van de werkzoekende. Wat de gemeente wilde, dat telde en weigerde je te doen wat voor jou werd bedacht, dan werd je uitkering gekort. De gemeente zette veel mensen in een zogenoemde participatieplaats. Werkzoekenden moesten dan werken voor een uitkering en dus onder het minimumloon. Dat kon jarenlang duren. Vanaf nu is het omgekeerd: werkzoekenden kunnen zelf aangeven waar ze aan de slag willen en de gemeente helpt hen dat idee te realiseren.

Voor 425 mensen komen er zogenoemde perspectiefbanen die aansluiten op een stageperiode. Tijdens de stageperiode doen kandidaten werkervaring opdoen en worden ze begeleid. Hiervoor ontvangen zij een premie bovenop hun uitkering. Na een half jaar wordt zo’n stage een perspectiefbaan en krijgen mensen minstens het minimumloon.

Hoe werkt dat in de praktijk?

Stel, een werkzoekende wil graag bij een drukkerij werken. De klantmanager gaat dan met de werkzoekende op zoek naar een stageplek bij een drukkerij. Als dat lukt, volgt er een stage van zes maanden. De werkzoekende houdt voor die periode zijn uitkering en krijgt daar bovenop een premie van 84 euro per maand. Na die zes maanden kan de stage omgezet worden in een perspectiefbaan. Dat is een baan met een minimumloon, dat deels wordt betaald door de drukkerij en deels door de gemeente.

Waarom zit die stage in het plan?

Dit plan is bedoeld voor mensen die lange tijd aan de kant zaten omdat ze geen baan konden vinden. Voor werkgevers blijkt het een behoorlijke drempel om iemand die geen recente werkervaring heeft, een kans te geven. Die werkgever moet daartoe verleid worden door van de eerste zes maanden een ‘ingroeiperiode’ te maken. De hoop is dat door het zo te doen meer werkgevers bereid zullen zijn in zee te gaan met een werknemer in een perspectiefbaan. Er is ook nog een andere reden om niet meteen te werken met het minimumloon. Bij veel stages hoort namelijk ook een opleiding. Als mensen in zo’n geval dan drie dagen per week werken en twee dagen een opleiding,  is de kans groot dat ze met een minimumloon voor het werk uiteindelijk lager uitkomen dan de uitkering aangevuld met een premie. Overigens hoeft niet elke kandidaat een stage te doen. Als een werkgever een kandidaat ziet zitten, kan een werkzoekende ook direct doorstromen naar een perspectiefbaan, zonder een stage te hoeven doen.

Mondt de stage altijd uit in een perspectiefbaan?

Dat is wel de bedoeling, maar het zal niet altijd lukken. Voor mensen die na de leerwerkstage onverhoopt niet doorstromen in een perspectiefbaan, wordt gekeken of ze bij een ander bedrijf terecht kunnen onder dezelfde voorwaarden.

Duurt de perspectiefbaan tot je pensioen?

Nee, anders dan bij de Melkertbanen is de perspectiefbaan eindig. Na minimaal zes en maximaal twaalf maanden in een  perspectiefbaan is het de bedoeling dat de perspectiefbaan wordt omgezet in een gewone baan met een loon volgens de geldende cao. Als het niet lukt een werkgever zover te krijgen de medewerker met een perspectiefbaan een normaal contract te geven, hopen we dat mensen dan in ieder geval een interessante en leerzame tijd  hebben gehad en een netwerk hebben opgebouwd zodat ze wellicht, met steun van de gemeente, bij een andere werkgever in de door hen gekozen sector werk vinden.

En wat zijn de plichten van een werkgever?

Het is de bedoeling dat de werkgever van de perspectiefbaan uiteindelijk een gewone baan maakt. Als blijkt dat een werkgever mensen in een perspectiefbaan gebruikt als wegwerppersoneel, dan gaat de gemeente niet meer in zee met die werkgevers. Het is echt de bedoeling dat mensen weer aan een baan worden geholpen in plaats van dat ze bezig worden  gehouden met allerlei trajecten.

Is dit plan het definitieve plan van de gemeente om mensen aan het werk te helpen?

Dit plan is geen eindpunt maar een beginpunt. Het huidige plan van de perspectiefbanen heeft een proefperiode van een jaar. Dan gaat de gemeente goed kijken of het plan bereikt waarvoor het is bedacht. Het doel is zoveel mogelijk mensen die al langere tijd in de bijstand zitten aan een baan helpen, aan een baan die loont.

U bent hier