h

Eerst meer fietsenrekken, dan pas andere maatregelen

28 januari 2015

Eerst meer fietsenrekken, dan pas andere maatregelen

De SP wil dat de gemeente eerst zorgt voor meer fietsenrekken voordat de regels om fietsen te mogen wegknippen worden verruimd. SP-raadslid Tiers Bakker: “De goedwillende fietser moet wel genoeg mogelijkheden hebben om zijn fiets volgens de regels kwijt te kunnen. Het stadsbestuur heeft veel voornemens om de situatie voor fietsers te verbeteren. Het is dan logischer te wachten met het uitbreiden van de fietsparkeerverboden tot het parkeerprobleem is opgelost.”

Wethouder Litjens van verkeer en vervoer stelt voor om fietsen weg te knippen die langer dan een bepaalde periode buiten een fietsenrek staan. Tot nu toe mogen alleen weesfietsen, fietswrakken en gevaarlijk geparkeerde fietsen weggeknipt. Uitzondering vormen het Leidseplein en het Centraal station, waar sowieso geen fietsen buiten de rekken mogen worden geparkeerd. Bakker: “Er zijn dus genoeg maatregelen mogelijk om wat te doen voor de plekken waar het fietsprobleem uit de hand loopt.”

De SP zet daarom vraagtekens bij het wegknippen van fietsen die niet direct gevaar opleveren.  SP-raadslid Tiers Bakker: “Niemand wordt beter van het wegknippen van fietsen die niet gevaarlijk staan geparkeerd. Want de gemeente legt er geld op toe. En fietseigenaren moeten helemaal naar het havengebied om hun fiets op te halen en moeten daar ook steeds meer voor betalen. Dan kan je beter de planning van de fietsmaatregelen omdraaien: eerst meer rekken en dán pas kijken of de maatregelen om fietsen weg te knippen ruimer moeten.”

U bent hier