h

Buurten in de buurt: Terug naar de Molenwijk

2 februari 2015

Buurten in de buurt: Terug naar de Molenwijk

Doorstroomflats en zwerfkarretjes waren de aandachtspunten van de SP bij het tweede bezoek aan de Molenwijk zaterdag. Vorige maand al trokken SP'ers de buurt in om te spreken met bewoners van deze 'flats in een parkachtige omgeving', en er was voldoende aanleiding om nog eens terug te keren.

Doorstroomflats

Het valt op dat er één flat echt negatief uitspringt wat betreft 'schoon en heel'. In vergelijking met alle andere flats lijkt het alsof hier niet veel gebeurt aan onderhoud en schoonmaak. Inderdaad bevestigen bewoners dat er al jaren geruchten door de buurt gaan dat deze flat gebruikt wordt als 'parkeerplek' voor doorstromers. Er zijn erg veel verhuisbewegingen. Dat is waarschijnlijk de reden dat bewoners nauwelijks contact met elkaar hebben en maar weinigen zich verantwoordelijk voelen voor het leefbaar houden van hun eigen leefomgeving.

Er ligt erg veel zwerfvuil rondom de flat terwijl de gemeente het nog geen week voor ons bezoek allemaal heeft opgeruimd. De buitenruimte wordt veelal gebruikt als vuilnisvat. De enkeling die zich wel verantwoordelijk bleef voelen en tot voor kort nog regelmatig de vuilprikker hanteerde om de boel op te ruimen is inmiddels ook gedesillusioneerd afgehaakt. Ook zien de trappenhuizen er, in tegenstelling tot de andere flats, slecht onderhouden uit.

De SP gaat onderzoeken welk toewijzingsbeleid de woningbouwcorporatie hier hanteert. Het lijkt alsof het beleid is om problemen hier te concentreren zodat de andere flats netjes blijven - en beter verkocht kunnen worden. Erna Berends, portefeuillehouder voor de SP in Noord, neemt dit mee in haar gesprekken met de betrokken corporaties.

Zwerfkarretjes

Foto: SP Amsterdam-Noord / amsterdam.sp.nl/noord

Door de hele buurt heen zie je zwerfkarretjes slingeren. Het lijkt algemeen gebruik om de karretjes van de Lidl en de AH thuis te stallen alsof het de fiets betreft. Gevolg is dat je overal struikelt over de karretjes: in de bosjes, op de paden, in de gangen en in de lifthallen. Sommige bewoners vinden dit erg makkelijk maar zeer velen ergeren zich hier behoorlijk aan: heb je het zwerfvuil opgeruimd, verschijnen overal de zwerfkarren! De SP zal schriftelijke vragen stellen over het zwerfkarrenbeleid van het stadsdeel.

U bent hier