h

Centrum gaat illegale verhuur op woonboten aanpakken

19 februari 2015

Centrum gaat illegale verhuur op woonboten aanpakken

Stadsdeel Centrum gaat op verzoek van onder andere de SP meer doen om illegale verhuur op woonboten te handhaven. Daartoe worden controleurs ingezet en wordt samengewerkt met andere gemeentelijke diensten. SP-fractievoorzitter in stadsdeel Centrum: “Heel goed dus dat het stadsdeel deze misstanden gaat aanpakken. Te lang konden uitbaters van illegale hotels op het water straffeloos hun gang gaan.”

Naar schatting 150 tot 250 woonboten worden illegaal verhuurd. Het gaat dan voornamelijk om hotels en ‘short stay’ waar geen vergunning voor is en die zich niet aan de regels houden. Duijndam: “Illegale verhuur kan tot gevaarlijke situaties leiden, bijvoorbeeld op het gebied van brandveiligheid. Daarnaast worden plekken die bedoeld zijn om te bewonen, oneigenlijk gebruikt terwijl er woningnood is.”

Stadsdeel Centrum gaat samenwerken met Waternet en de brandweer om illegale verhuur aan te pakken. Duijndam: “Vaak blijkt dat brandveiligheid de beste grond is om illegale verhuur aan te pakken. Dat laat nog maar eens extra zien hoe kwalijk illegale verhuur eigenlijk is.”

 

U bent hier