h

Extra aandacht voor kleine ondernemers

11 februari 2015

Extra aandacht voor kleine ondernemers

De gemeente Amsterdam gaat, op voorspraak van de SP, extra investeren in het ondersteunen van het midden- en kleinbedrijf (MKB) in de stad. SP-raadslid Tiers Bakker: “Kleine en middelgrote ondernemers zijn onmisbaar voor de lokale economie.  Zij zorgen voor de banen, waar heel Amsterdam van profiteert.”

De gemeente trekt 32 miljoen uit voor het versterken van de Amsterdamse economie. De SP diende een voorstel in om bij het uitwerken van de plannen nadrukkelijk in te zetten op economische groei van onderaf. Het MKB vormt daarbij het uitgangspunt. Bij alle investeringen wordt gekeken hoe het MKB er beter van wordt. Het voorstel werd unaniem  aangenomen. Bakker: Economische groei komt altijd van onderaf. Kleine en middelgrote ondernemers zijn daarin onmisbaar. We zijn blij dat het stadsbestuur de mening van de SP deelt.

U bent hier