h

Heroverweeg sloopplannen Henri Dunantbuurt

3 februari 2015

Heroverweeg sloopplannen Henri Dunantbuurt

De SP steunt de bewoners van de Henri Dunantbuurt die een laatste poging doen om de sloop van hun woningen te voorkomen. SP-fractievoorzitter in Nieuw-West: “De bouwtechnische staat van de woningen is prima. Als de corporatie kiest voor een onderhoudsbeurt in plaats van sloop, sparen we 265 sociale huurwoningen.”

Foto: SP Amsterdam

De 265 woningen staan al lange tijd op de lijst om gesloopt te worden. Een groot deel van de wijk rond het Staalmanplein is al gesloopt en heeft plaatsgemaakt voor nieuwe woningen. De vorige stadsdeelraad in Nieuw-West had het besluit tot sloop en stadsvernieuwing genomen.

De SP was onlangs op bezoek in de buurt om met de bewoners te praten. Toen bleek dat een hele ruime meerderheid van de mensen die de SP sprak, tegen sloop is. Zo’n honderd buurtbewoners die thuis waren, tekenden tegen de sloop. Daarnaast geven de bewoners hun woning een gemiddeld rapportcijfer 8.Meijler: “Bouwtechnisch goede woningen zou je niet moeten slopen. De sloophamer is nog niet aangerukt, dus we willen kijken of de sloop nog kan worden heroverwogen.”

De SP wil dit onderwerp binnenkort bespreken in de bestuurscommissie van het stadsdeel. De SP wil het stadsdeelbestuur verzoeken om in gesprek te gaan met de corporatie.

U bent hier