h

Laat thuiszorgclient niet de dupe zijn van nieuw betalingssysteem

28 februari 2015

Laat thuiszorgclient niet de dupe zijn van nieuw betalingssysteem

Een verandering in de manier waarop de gemeente de thuiszorguren administreert, mag niet ten koste gaan van de uren thuiszorg die geleverd worden. De SP vindt dat de gemeente haar belofte moet nakomen dat Amsterdammers die recht hebben op hulp bij het huishouden, hun uren voor dit jaar houden. SP-gemeenteraadslid Remine Alberts: “De gemeente heeft eerder gezegd dat er ondanks de rijksbezuinigingen, dit jaar geen uren af gaan. Maar sommige mensen horen nu van de thuiszorgaanbieder opeens dat ze toch minder uren hulp krijgen omdat er te weinig geld is.”

De afgelopen week kreeg de SP signalen van mensen die recht hebben op hulp bij het huishouden dat zij minder hulp zouden krijgen. Eerder hadden die mensen juist van de gemeente een brief ontvangen waarin stond dat er in 2015 voor hen niets zou veranderen. Volgens de thuiszorgaanbieders komt dit doordat de gemeente in januari een nieuwe betaalmanier heeft ingevoerd. Er wordt niet langer per geleverd uur betaald, maar er wordt per periode een bepaald bedrag uitgekeerd. Dat bedrag zou omgerekend over het aantal geleverde uren veel lager zijn dan het bedrag dat men in 2014 kreeg.

De SP wil van de wethouder weten hoe dit zit.  Alberts: “Als thuiszorgorganisaties minder geld krijgen, is uiteindelijk de cliënt de dupe. Maar dat is niet de bedoeling. De mensen moeten gewoon de uren hulp krijgen, waar ze recht op hebben. Het gaat om mensen die niet in staat zijn zelf hun huishouden te doen, daar moeten we heel zorgvuldig mee omgaan.”

U bent hier