h

Maureen van der Pligt verlaat SP-fractie

9 februari 2015

Maureen van der Pligt verlaat SP-fractie

Met pijn in het hart neemt de SP kennis van het besluit van Maureen van der Pligt om de gemeenteraad per direct te verlaten en haar zetel beschikbaar te stellen aan de partij. De SP bedankt haar voor haar inzet als raadslid de afgelopen acht jaar.

SP-fractievoorzitter Daniël Peters: “Maureen heeft  zich altijd met hart en ziel ingezet voor de zwaksten in onze stad. Of het nu gaat om ouderen, mensen die zorg nodig hebben of mensen met de dunste portemonnee, ze ging samen met mensen de strijd aan. Ook had ze een belangrijke hand in de totstandkoming van het huidige coalitieakkoord waardoor nu veel extra geld naar mensen in armoede gaat en er een einde wordt gemaakt aan het verplicht werken onder het minimumloon."  

“Sinds het toetreden van de SP tot de coalitie in Amsterdam is er al veel verbeterd op het terrein van werk en inkomen, waar Maureen namens de fractie het woord over voerde. De beruchte participatietrajecten worden dit voorjaar definitief allemaal gestaakt, de re-integratie wordt menselijker en werk loont voortaan altijd in Amsterdam, zoals het hoort. Met deze uitgangspunten zal de SP de Amsterdamse praktijk op dit terrein ook de komende jaren blijven verbeteren."

De SP-fractie zal binnenkort bekendmaken wie Maureen van der Pligt zal opvolgen. 

U bent hier