h

Vliegenthart presenteert plan leerstage

13 februari 2015

Vliegenthart presenteert plan leerstage

Wethouder Arjan Vliegenthart presenteert plannen voor een leerstage om mensen die zonder werk zitten een betere kans te geven om een baan te vinden. De leerstage is bedoeld voor mensen die al langere tijd geen werk kunnen vinden. Wie een leerstage volgt, werkt op basis van een  -in gezamenlijk overleg- uitgewerkt plan aan concrete leerdoelen die de kans op het vinden van een baan vergroten. Daarnaast krijgt de werkzoekende bij het goed afsluiten van de leerstage, los van de vraag of hij of zij ook daadwerkelijk werk vindt, een premie van 500 euro.

Foto: Gemeente Amsterdam / www.amsterdam.nl

Vliegenthart is blij met het plan: “De werkloosheid in de stad is één van de grootste problemen waar we mee te maken hebben. Te veel mensen komen niet aan het werk. Zij zitten thuis waardoor hun kans op het vinden van een baan nog kleiner wordt. Met de leerstage wil het stadsbestuur deze mensen een steuntje in de rug bieden. Zij kunnen een diploma halen en extra vaardigheden opdoen. Daardoor wordt het hopelijk makkelijker om straks werk te vinden.”

De leerstage is maximaal 32 uur per week en duurt maximaal een half jaar. In dat halve jaar wordt op basis van een leerplan gewerkt aan het betere kansen voor de werkzoekende op het vinden van werk. Het leerplan wordt samen met de werkzoekende opgesteld. Vliegenthart: “Ik vind het belangrijk dat de leerstage aansluit bij de ideeën van de mensen zelf. We willen mensen niet ergens toe dwingen iets te leren, waar ze de zin niet van inzien. Dat werkt niet. We vragen hen actief mee te denken: wat moeten ze bijleren om de kansen op het vinden van werk te vergroten.”

Kandidaten die hun leerstage goed afsluiten, krijgen een premie van 500 euro of ze nu werk vinden of niet. Samen met de reiskostenvergoeding die onlangs door het college werd verhoogd, komt daarmee het totale inkomen van iemand die een leerstage volgt, op het niveau van 32 uur minimumloon. Vliegenthart: “De leerstage is bedoeld om te leren, niet om te werken. Toch geeft het college mensen die meedoen aan de leerstage ook financieel een steuntje in de rug. Dat is een extra stimulans om mee te doen.” Mensen die aansluitend op de leerstage werk vinden en dat ook een half jaar houden, krijgen bovendien nog een extra premie van 250 euro.

Vliegenthart heeft er alle vertrouwen in dat het plan mensen die werkloos zijn, steunt in hun zoektocht naar werk: “De strijd tegen de werkloosheid is te belangrijk om op onze handen te zitten. Die steken we dan ook uit de mouwen. Maar we moeten niet naïef zijn. Op dit moment zijn er meer werkelozen dan banen in Amsterdam. Dat is en blijft een groot probleem. We moeten er alles aan doen om in de stad meer banen te creëren. Tegelijkertijd willen we mensen die tot nu toe geen werk hebben gevonden een steuntje in de rug geven. De leerstage kan daarbij helpen. Daarbij blijven wij goed opletten dat de leerstage ook daadwerkelijk effect heeft en dat ongewenste effecten zoals verdringing op de arbeidsmarkt uitblijven.”

U bent hier