h

Bewoners als eerste aan zet bij plannen voor de buurt

30 maart 2015

Bewoners als eerste aan zet bij plannen voor de buurt

In de toekomst zijn de bewoners van stadsdeel Nieuw-West als eerste aan zet wanneer er nieuwe plannen voor de buurt worden gemaakt, zogenoemde bestemmingsplannen. SP-fractievoorzitter in Nieuw-West André Meijler: “We vinden het belangrijk dat bewoners invloed kunnen uitoefenen over welke kant de buurt op gaat. Met de nieuwe aanpak wordt dat een stuk beter geregeld.”

Zaken zoals waar in een buurt plek is voor groen, wat voor soort woningen er komen en hoeveel horecagelegenheden er mogen zijn, worden vastgelegd in een bestemmingsplan. Tot op heden was het zo dat ambtenaren een zogenoemde ‘startnotitie’ maken, dat is het beginpunt van een bestemmingsplan. In de toekomst gaat het stadsdeel eerst in de buurt informatie op halen over wat bewoners belangrijk vinden en welke punten in het bestemmingsplan moeten komen. Pas dan gaan de ambtenaren aan de slag om de ideeën uit te werken in een bestemmingsplan. Ook zaken die genoemd worden en die niet in een bestemmingsplan thuis horen, worden genoteerd en worden door het stadsdeel nader bestudeerd. Momenteel begint het stadsdeel met deze nieuwe aanpak in Geuzenveld West.

Ook bij kwesties die al wel mogen volgens een bestemmingsplan, maar die gevolgen hebben voor een buurt, worden bewoners beter betrokken. Meijler: “Als bijvoorbeeld een school wil uitbreiden, is het de bedoeling dat met de buurt in gesprek gaat hoe de uitbreiding eruit moet zien. De buurtbewoners zijn vormen de basis van een buurt, dan moeten ze ook aan de basis staan van nieuwe plannen in de buurt.

U bent hier