h

Maak van Leidseplein een fietsvriendelijk plein

11 maart 2015

Maak van Leidseplein een fietsvriendelijk plein

De SP wil dat het Leidseplein na de herinrichting een fietsvriendelijk plein wordt. Er moet meer ruimte komen voor de fiets en de fietspaden moeten duidelijk herkenbaar zijn. Bovendien wil de SP van het Leidseplein een uitstootvrijplein maken. SP-raadslid Tiers Bakker: “De positie van de fiets in dit gebied moet versterkt worden. De aankomende opknapbeurt moeten we aangrijpen om het in één keer goed te doen.”

SP-gemeenteraadslid Tiers Bakker heeft een aantal verbeterpunten voor de plannen van de gemeente zoals die er nu liggen. Bakker: “Je moet als fietser veilig het plein kunnen passeren. Dat betekent dat de fietspaden zo ontworpen worden dat ze veilig zijn. In de huidige plannen worden de fietspaden grijs, maar een grijze kleur is onduidelijk. Daarom moeten de fietspaden aangelegd worden in de gebruikelijke rode kleur.”

Verder heeft de SP nog een aantal andere voorstellen voor een fietsvriendelijk plein. Zo moeten de fietspaden aangelegd worden van materiaal dat als het donker wordt licht uitstraalt. Zulke paden bestaan elders in Nederland ook al. Ook stelt de SP voor het Leidseplein als een emissievrij plein aan te leggen.  Bakker: “We hebben nu de kans om het plein op zo’n manier aan te leggen dat de uitstoot van fossiele brandstoffen geminimaliseerd wordt. Dat is niet alleen fietsvriendelijk. Juist ook voetgangers en omwonenden profiteren daar van. ”

UPDATE:  De gemeenteraad stemt in met het SP-voorstel voor een emissievrij Leidseplein. Daarnaast wordt, voor de fietsveiligheid, het plein voorzien an 'glow in the dark-markering. SP-raadslid Tiers Bakker: “'Veiligheid voor fietsers voorop. Blij dat we nu ook daad bij woord kunnen voegen. Daarnaast hebben we met het Leidseplein het eerste emissievrije verkeersplein ter wereld. Dat is iets om trots op te zijn.”

U bent hier