h

Ondersteun kwetsbare Amsterdammers bij zorgbeslissingen

3 maart 2015

Ondersteun kwetsbare Amsterdammers bij zorgbeslissingen

D66 en SP willen dat er meer aandacht komt voor de ondersteuning van 'mentoren' voor kwetsbare Amsterdammers bij het maken van moeilijke zorgbeslissingen. Het probleem is dat veel te weinig zorgmedewerkers bekend zijn met deze optie, terwijl er wel kwetsbare Amsterdammers zijn die een mentor nodig hebben. SP-raadslid Remine Alberts: "In een maatschappij waarin het Rijk wil dat mensen zelfredzaam zijn, is een mentor  voor mensen die geen familie meer hebben een onmisbare schakel. De gemeente heeft de taak dat soort mentorschap goed te regelen".

Vanaf 1 januari 2015 is de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) ingegaan en moet de gemeente er voor zorgen dat mensen zolang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Om ervoor te zorgen dat ook alleenstaande, kwetsbare Amsterdammers zo goed mogelijk ondersteund worden hebben D66 en SP een initiatiefvoorstel ingediend zodat iedereen die een mentor nodig heeft, of een verwijzende functie, bekend wordt met deze optie.

Juist nu er een hoop verandert in de zorg, is het belangrijk dat iedereen weet heeft van de optie om een mentor te laten helpen met het maken van keuzes. Raadslid Meltem Kaya (D66): "Als je alleenwonend bent, niet kan terugvallen op vrienden of familie en door gevolgen van ziekte of een beperking niet meer volledig wilsbekwaam bent, is het behoorlijk lastig om helemaal alleen goede beslissingen te nemen die gaan over de zorg die je krijgt".

U bent hier