h

Opinie: Er waait een nieuwe wind

28 maart 2015

Opinie: Er waait een nieuwe wind

GroenLinksers Femke Roosma en Rutger Groot Wassink hebben weinig op met het nieuwe stadsbestuur, schrijven ze gisteren in het Parool. Dat mag, het is een vrij land. Maar het fundament van het artikel is gebouwd op biologisch afbreekbaar drijfzand.

Dit opinie-artikel verscheen op 28 maart in Het Parool.

GroenLinks had een positie in het stadsbestuur binnen handbereik. Men was er al uit met D66, presenteerde zelfs een akkoord, maar wist uiteindelijk er niet uit te komen. Sinds dat akkoord hebben SP en VVD zich aangesloten bij D66 en een stadsbestuur gevormd.

Dit stadsbestuur trekt meer geld dan ooit uit voor zorg, onderwijs en het bestrijden van armoede. Ga eens langs bij een gezin dat net het hoofd boven water kan houden en met dank aan SP-wethouder Vliegenthart nu ook in aanmerking komt voor armoederegelingen, omdat die nu – met maar liefst 80 miljoen extra om armoede tegen te gaan - toegankelijk zijn voor een ieder tot 120 procent van het bestaansminimum. En de studiebijlage voor jongeren met een beperking is hier het hoogste van Nederland. Ook heeft SP-wethouder Ivens voorkomen dat de laagste inkomens huurverhogingen krijgen.

Waar het vorig stadsbestuur – met GroenLinks – vol koos voor marktwerking in de thuiszorg, met grote personele problemen en faillissementen tot gevolg, kiest dit stadsbestuur ervoor te stoppen met de markttombola en te selecteren op prijs en kwaliteit en aandacht te besteden aan buurtinitiatieven.

Voor het eerst in jaren kiest een stadsbestuur weer volmondig voor een cultureel bloeiende stad. Tot dit jaar werden landelijke bezuinigingen aangevuld met een gemeentelijke greep uit de cultuurkas. Ook daar gaat het roer om, met 15 miljoen euro erbij. Dat GroenLinks een bezuiniging op cultuur ziet, geeft vooral het belang van de extra investeringen in onderwijs (137 miljoen structureel) van dit stadsbestuur aan.

Jaarlijks geven we 460 miljoen euro uit aan subsidie. Daar gebeuren ongelooflijk veel mooie dingen mee. Maar de partij die zich al bij voorbaat verzet tegen het kritisch hiernaar kijken, zet zichzelf buitenspel. We zijn aan de Amsterdammer verplicht te kijken naar de effecten van het geld dat we uitgeven.

Natuurlijk heeft GroenLinks een punt. Dit stadsbestuur wil sommige deelnemingen gaan verkopen. Wat ons betreft niet het parkeerbeheer en de vuilverwerking, maar wel de Amsterdam ArenA en de RAI. En het erfpachtstelsel gaat op de schop, zeker. Maar het wordt gemoderniseerd en behouden, niet afgeschaft.

GroenLinks is bezig met het afwerpen van het juk van het vorige stadsbestuur. Dat juichen wij als SP’ers alleen maar toe. Wij kijken uit naar de samenwerking om onze stad nog mooier te maken.

Daniël Peters, fractievoorzitter SP
Peter Kwint, gemeenteraadslid SP

U bent hier