h

Behoud aangepaste woningen voor ouderen

16 april 2015

Behoud aangepaste woningen voor ouderen

De SP stelt voor om aangepaste woningen vaker te behouden voor ouderen. Niet alleen nieuw te bouwen woningen voor ouderen zouden moeten worden geregistreerd als ouderenwoning, maar ook woningen die voor ouderen worden aangepast. SP-fractievoorzitter in stadsdeel Centrum Michiel Wetzer: “Op die manier zorg je ervoor dat woningaanpassingen ook op de langere termijn zin hebben. En dat is nodig ook want mensen moeten in hun eigen buurt oud kunnen worden en nu is er nog een groot tekort aan ouderenwoningen in het Centrum.”

Momenteel voert de gemeente gesprekken met woningcorporaties en huurders. Doel van deze gesprekken is om afspraken te maken over de woningvoorraad in Amsterdam. Aan de stadsdelen is welke onderwerpen voor de buurten van de stad belangrijk zijn en moeten worden meegenomen in deze zogenoemde prestatieafspraken.

Wetzer: “Het is natuurlijk zonde als een aangepaste woning die geschikt is voor ouderen, daarna bewoond wordt door iemand die die aanpassingen niet nodig heeft. Dan kan je denken aan bijvoorbeeld een traplift of een aangepast toilet. Juist nu ouderen langer thuis moeten blijven wonen, is het goed als zulk soort voorzieningen vaker behouden blijven voor de mensen die ze nodig hebben.” Een meerderheid van de bestuurscommissie van het stadsdeel steunde de oproep van de SP.

U bent hier