h

Betrek Amsterdammers bij verdeling kunstsubsidies (update)

25 november 2015

Betrek Amsterdammers bij verdeling kunstsubsidies (update)

(oorspronkelijk bericht 22 april) SP-raadslid Nelly Duijndam stelt voor om Amsterdammers mee te laten praten bij het verdelen van gemeentelijke subsidies onder kunstinstellingen. Dat kan door twee Amsterdamse burgers mee te laten praten in het overlegorgaan dat de kunstsubsidies gaat vaststellen. Duijndam: “Aan de ene kant is kunst een vorm waarin kunstenaars zich kunnen uiten en iets moois of bijzonders kunnen maken. Maar kunst is ook iets van het publiek. Dan zou het goed zijn hen ook mee te laten over welke kunstinstellingen we als stad ondersteunen.”

In de toekomst gaat het systeem voor de verdeling van kunstsubsidies op de schop. Voorheen deed de kunstraad, een raad met mensen die gespecialiseerd zijn in de kunstsector, een voorstel over het verdelen van de subsidies. Het was de gemeenteraad die de uiteindelijke verdeling over de instellingen vaststelde. In de toekomst is het de bedoeling dat het Amsterdams Fonds de Kunst de subsidieverdeling vaststelt.

Duijndam: “Dan vind ik het interessant om te onderzoeken hoe het publiek hier ook bij kan worden betrokken. Het is belangrijk dat er bij de beslissing over de kunstsubsidies een goede balans is tussen de mening van de kunstsector en de mening van het publiek.”

Update 25-11

Vandaag bleek dat een meerderheid van de gemeenteraad het SP-voorstel steunde, alleen GroenLinks stemde tegen. Duijndam: “Het stadsbestuur gaat het Amsterdamse Fonds voor de Kunsten, verantwoordelijk voor het verdelen van subsidies, vragen om twee kunstliefhebbers in de commissies te benoemen. Dat is mooi nieuws, ik hoop dat er zo ook voldoende aandacht komt voor de belangen van de kunstliefhebbers in onze stad. En dat dat vervolgens weer leidt tot meer publiek voor onze mooie kunst en cultuur.”

U bent hier