h

SP en bewoners bezorgd over sloepen Jacob van Lennepkade

25 april 2015

SP en bewoners bezorgd over sloepen Jacob van Lennepkade

Veel bewoners zijn bezorgd over de mogelijke komst van vele sloepen op de Jacob van Lennepkade en de Bilderdijkkade. Dat bleek tijdens een druk bezochte bewonersbijeenkomst. De SP deelt hun zorgen dat het woonklimaat zal verslechteren

Foto: SP Amsterdam-West / amsterdam.sp.nl/west

Onlangs heeft Boot2go een groot aantal aanvragen voor exploitatie- en ligplaatsvergunningen aan de beide grachten in West ingediend. Omwonenden vrezen overlast door vele vaarbewegingen, aan- en afvoer etcetera. Zo'n omvangrijke 'vloot' hoort niet in een dichtbevolkte buurt, vinden zij. De SP volgt de ontwikkelingen op de voet.

U bent hier