h

Bewoners boeken succes, jachthaven Borneosteiger komt er niet

4 juni 2015

Bewoners boeken succes, jachthaven Borneosteiger komt er niet

Stadsdeel Oost heeft de plannen voor een Jachthaven bij de Borneosteiger in Oost definitief afgewezen. SP-fractielid in stadsdeel Oost Karel van der Weide: “Goed nieuws. Ik ben blij dat de bewoners door zich te organiseren en actie te voeren, invloed kunnen uitoefenen op hun buurt. Actievoeren helpt!”

Al een jaar wordt er gesproken over een jachthaven voor elektrische boten  bij de Borneosteiger in Oost. In het water tussen de huizen zou plek moeten komen voor 70 ligplaatsen. Door een speciale regeling in het bestemmingsplan, leek het er lange tijd op dat de jachthaven er mocht komen zonder dat inspraak van omwonenden mogelijk was. Toch kwamen de bewoners in verzet, en werd er actiegevoerd tegen de haven. Bewoners vreesden voor grote drukte op het water en overlast midden in hun buurt.

De SP heeft de bewoners vanaf het begin gesteund. Van der Weide: “We vinden het belangrijk dat bewoners iets te zeggen hebben over de leefbaarheid van hun buurt. En een jachthaven waar tot laat in de avond bootjes aanmeren, midden tussen de huizen, dat is gewoon niet slim. Er was nauwelijks over de consequenties nagedacht. Ik hoop dat er op korte termijn een plek wordt gevonden die wél geschikt is als jachthaven voor elektrische boten.”

U bent hier