h

Ook goede zorg en begeleiding na 18e verjaardag

14 augustus 2015

Ook goede zorg en begeleiding na 18e verjaardag

Jongeren in de jeugdzorg moeten ook als zij volwassen worden goede hulp en begeleiding kunnen krijgen. SP, D66 en VVD hebben samen een aantal voorstellen ingediend om te voorkomen dat deze jongeren tussen de wal en het schip belanden. SP-raadslid Nelly Duijndam: “Vaak ontbreekt het bij jongeren in de jeugdzorg aan een stabiele basis op het moment dat ze volwassen worden. Goede begeleiding en preventie, ook na je 18e,  kunnen een hoop ellende in de toekomst voorkomen.”

De gedwongen jeugdzorg stopt op het moment dat jongeren 18 worden. Vanaf dan zijn zij volwassen en vallen zij niet meer onder de jeugdzorg, maar onder de zogenoemde Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Dat is zorg en ondersteuning voor kwetsbare mensen waar de gemeente voor verantwoordelijk is. Op dat moment verdwijnen veel jongeren uit beeld door de overgang van de ene naar de andere hulpverlener. Het gebeurt regelmatig dat jongeren na een tijd uit beeld te zijn geweest, weer opduiken met veel ernstiger problemen, zoals grote schulden, of ze zijn zelfs dakloos.

SP, D66 en de VVD willen dat de gemeente alles doet voor een goede overgang. Duijndam: “Een voorbeeld is dat de jeugdzorg zich bemoeit met het overdragen van een jongvolwassene naar de WMO-zorg, bijvoorbeeld door de nieuwe begeleider een tijdje te laten meelopen. Een ander voorstel is om een programma op te zetten om jongeren wegwijs te maken in de wereld van zorgverzekeringen en –premies. Niet betaalde zorgpremies zijn namelijk de nummer één oorzaak van schuldproblemen bij jongvolwassenen. We moeten jongeren bij wie het ontbreekt aan een stabiele achtergrond en die een roerige jeugd hebben gehad, niet aan hun lot overlaten zodra ze 18 worden.”

U bent hier