h

Stadspas uitgebreid en verbeterd

26 augustus 2015

Stadspas uitgebreid en verbeterd

Het stadsbestuur wil de stadspas voor mensen met een kleine beurs uitbreiden en verbeteren. Het aanbod aan activiteiten wordt uitgebreid, de eigen bijdrage gaat omlaag en er komen gratis ov-kaartjes om de activiteiten te kunnen bezoeken. Voor kinderen en hun begeleiders worden musea gratis. Ook worden stadspashouders beter betrokken bij het samenstellen van het aanbod.

SP-wethouder Vliegenthart beantwoordt vier vragen:

Wat is de bedoeling van de Stadspas?
Dit stadsbestuur vindt dat iedereen in Amsterdam mee moet kunnen doen. Ook als je een kleine portemonnee hebt. Met de stadspas maken we mooie Amsterdamse activiteiten goedkoper of gratis zodat iedereen kan genieten van het activiteitenaanbod van de stad.

Wat kan je zoal met de stadspas doen?
Er zijn tal van activiteiten. Zo kan je met korting naar culturele instellingen zoals het theater, een museum of de bioscoop.  Maar ook bij het zwembad krijg je korting. Op de website van de stadspas kan je het hele aanbod zien. Daarnaast staat er elke maand een overzicht in de huis-aan-huiskrant van de gemeente.

Wat gaat er veranderen?
We hebben goed onderzoek gedaan onder de gebruikers van de stadspas. Daaruit bleek dat er nog veel mensen zijn voor wie een korting niet genoeg is om een activiteit te kunnen betalen. Daarom gaat de eigen bijdrage voor veel activiteiten omlaag en komen er meer gratis activiteiten zoals de museumbezoeken voor kinderen. Ook bleek dat voor veel mensen de reis naar de activiteit vanwege de kosten een drempel was. Daarom komen er in de loop van dit jaar  gratis ov-kaartjes voor stadspashouders om de activiteiten te kunnen bezoeken. Op die manier willen we dat meer Amsterdammers goed gebruik kunnen maken van de stadspas en dat iedereen in de stad kan meedoen. In totaal trekt de gemeente voor deze verbeteringen 1,4 miljoen euro uit.

Hoe kan ik een stadspas aanvragen?
De gemeente stuurt hem op naar mensen waarvan de gemeente weet dat ze er recht op hebben. Dat is voor mensen die een inkomen hebben tot 120% van het sociaal minimum en 65+’ers. Als je denkt dat je er recht op hebt maar je hebt hem niet gekregen, dan kan je contact opnemen met de gemeente via 14020 of de website. Dat geldt ook voor mensen die niet zeker weten of ze er recht op hebben.

U bent hier