h

Vliegenthart: “geen wantrouwen naar uitkeringsgerechtigden”

6 augustus 2015

Vliegenthart: “geen wantrouwen naar uitkeringsgerechtigden”

Amsterdam deelt alleen boetes uit wanneer mensen opzettelijk gefraudeerd hebben met hun bijstandsuitkering of verwijtbare fouten hebben gemaakt. Mensen die per ongeluk een foutje hebben gemaakt krijgen geen boete. SP-wethouder Arjan Vliegenthart: “Wij zetten ons af tegen het ouderwetse wantrouwen richting uitkeringsgerechtigden. Fouten maken is menselijk. Mensen die met goede bedoelingen hun uitkering aanvragen, behandelen we in Amsterdam niet als criminelen.”

Deze week werd bekend dat Amster-dam in 2013 en 2014 467 boetes uitdeelde aan bijstandsfraudeurs. Dat is een stuk minder dan de 2800 boetes die Rotterdam uitdeelde of de 1150 boetes in de gemeente Den Haag. Vliegenthart: “Wij gaan er in Amsterdam niet meteen vanuit gaan dat mensen slechte bedoelingen hebben als ze een foutje maken bij de aanvraag van een uitkering.”

Mensen die opzettelijk de gemeente voorliegen voor een zo hoog mogelijke uitkering kunnen in Amsterdam rekenen op een stevige boete. Vliegenthart: “Die mensen ondermijnen namelijk de solidariteit van het systeem en ze pikken het geld in van mensen die het echt nodig hebben. Maar mensen die mensen die per ongeluk een fout maakten bij het aanvragen van een uitkering betalen alleen het te veel ontvangen bedrag terug. Op deze manier houden we het systeem sociaal.”

U bent hier