h

Bied jongeren met kind plek in jongerenwoning

3 september 2015

Bied jongeren met kind plek in jongerenwoning

SP-stadsdeelbestuurder uit Noord Erna Berends vindt dat woningcorporaties zich ruimhartiger moeten opstellen voor alleenstaande jonge ouders. Nu worden die nog uitgesloten van de speciaal voor jongeren en studenten bestemde woningen. Berends: “In Noord zien we jonge moeders die nergens terecht kunnen. Ik zou graag zien dat corporaties aandacht hebben voor deze groep, en de regels voor jongerenwoningen verruimen.”

Jongeren Informatie Punt Amsterdam Noord (JIP) heeft onderzoek gedaan naar jonge moeders in Amsterdam. Daaruit blijkt dat er zo’n 2000 jonge moeders in Amsterdam zijn. Jonge ouders met maatschappelijke problemen kunnen meestal terecht bij een van de gemeentelijke zorgvoorzieningen. En voor studenten en jongeren zonder kinderen zijn er studenten- en jongerenwoningen. Maar jonge ouders met kinderen zonder speciale problemen, kunnen vaak nergens terecht.

Berends beseft zich dat ook jongerenwoningen niet ideaal zijn. Berends: “Het zijn immers tijdelijke woningen met contracten van maximaal vijf jaar. Maar wat je nu ziet is dat jonge ouders, voornamelijk moeders, van hot naar her zwerven in de stad en afhankelijk zijn van logeeradressen. Dan is een jongerenwoning beter dan de situatie waar ze nu inzitten.”

Berends gaat met de corporaties in gesprek over dit probleem.

U bent hier