h

Amsterdam pakt woningnood aan met bouw van 5000 woningen

16 oktober 2015

Amsterdam pakt woningnood aan met bouw van 5000 woningen

De teller van het aantal huizen dat dit jaar gebouwd wordt, staat nu al boven de 5000. Daarmee is al ruim twee  maanden voor het einde van het jaar het van tevoren gestelde doel gehaald. SP-wethouder Laurens Ivens: “Heel mooi dat het zo goed gaat met de bouw. We gaan door met bouwen. De woningnood blijft hoog en de bevolking blijft groeien, elk extra huis is nodig.”

In het coalitieakkoord 'Amsterdam is van iedereen' dat SP in 2014 met D66 en VVD sloot, is afgesproken dat er jaarlijks 5000 huizen bij moeten komen om de woningnood aan te pakken. In allerlei verschillende prijsklasses wordt gebouwd.

Een flink deel van de nieuwe huizen komt in omgebouwde kantoorpanden. Ivens: “Er staan meer kantoren leeg dan ooit. Het gaat gelukkig de goede kant op met het ombouwen van deze ruimte. Ik hoop dat ook in de toekomst meer eigenaren van leegstaande bedrijfspanden bij ons aankloppen zodat we samen kunnen kijken wat nodig is om deze panden succesvol te kunnen ombouwen naar woningen. Daar is iedereen bij gebaat.”

U bent hier