h

Bewaar het bajesdorp

13 oktober 2015

Bewaar het bajesdorp

De SP en D66 willen dat de gemeente opkomt voor de bewoners van het Bajesdorp naast de Bijlmerbajes. Nu het rijk de Bijlmerbajes wil verkopen, dreigt de groep bewoners van de voormalige cipierwoningen in de knel te komen. SP-raadslid Nelly Duijndam: “Het is heel mooi als er van onderop zo’n woongemeenschap ontstaat, waar ook plek is voor creatieve initiatieven. Dat mag niet verloren gaan in het grote geweld van de vastgoedwereld.”

In 2003 zijn de woningen in het Bajesdorp naast de Bijlmerbajes gekraakt nadat ze al een tijd leeg stonden. In de loop van de tijd is er een woongemeenschap ontstaan die allerlei activiteiten voor de buurt organiseert. Zo zijn er regelmatig buitenfestiviteiten en is er een buurthuis. Sinds bekend is dat de Bijlmerbajes gaat sluiten zijn de bewoners bezig met plannen om gezamenlijk de woningen in het Bajesdorp te kopen.

Afgelopen week werd bekend dat het rijk de Bijlmerbajes te koop heeft gezet, zonder dat er aandacht wordt besteed aan de huizen in het Bajesdorp. Duijndam: “Ik wil graag dat de bewoners een goede kans krijgen zodat het Bajesdorp kan blijven bestaan. Het zou heel mooi zijn als het Bajesdorp een onderdeel kan worden van de nieuw te bouwen woonwijk in dit gebied. Daarom roepen we het stadsbestuur op om bij het rijk aandacht te vragen voor het bewonersinitiatief voor het te laat is en een grote vastgoedontwikkelaar ermee aan de haal gaat.” D66 en SP hebben samen schriftelijke vragen ingediend bij het stadsbestuur.

U bent hier