h

Samenwerkingsprojecten met Tel Aviv en Ramallah onverstandig

14 oktober 2015

Samenwerkingsprojecten met Tel Aviv en Ramallah onverstandig

De SP vindt het onverstandig om samenwerkingsprojecten te beginnen met Tel Aviv en Ramallah. SP-fractievoorzitter Daniël Peters: “Het Israëlisch/Palestijns conflict is zo groot en zo diep, dat kan je niet los zien van de steden Tel Aviv en Ramallah. Als we in zo’n politieke situatie toch aan zulke projecten beginnen, wordt de stad via de achterdeur bij het conflict betrokken. Dat moeten we voorkomen, want Amsterdam is daar niet op toegerust en je haalt een hoop ellende de stadsgrenzen in.”

Eerder dit jaar stelde burgemeester Van der Laan voor om een stedenband aan te gaan met Tel Aviv en Ramallah. Dat voorstel is nu uitgekleed, het gaat niet langer om stedenbanden maar samenwerkingsovereenkomsten. Zo wil de gemeente bijvoorbeeld samenwerken op het gebied van watermanagement en beginnende technologiebedrijfjes. Maar ook samenwerkingsprojecten zijn volgens de SP niet gewenst, gezien de politieke situatie in het Midden-Oosten.

Peters gaat in op de voorbeelden waar de gemeente wil samenwerken: “Water is een extreem politiek gevoelig onderwerp in dit conflict. Kijk maar naar de manier waarop water inzet is van conflicten tussen kolonisten en Palestijnen op de Westoever van de Jordaan. Of technologiebedrijfjes: heel veel van de technologie die beginnende bedrijfjes ontwikkelen, wordt vervolgens in het leger gebruikt. Deze voorbeelden laten zien dat je je in een wespennest begeeft als je hierop gaat samenwerken. Amsterdam is niet goed in staat om zulke zaken goed te overzien, we zijn een gemeente, geen land met een ministerie van buitenlandse zaken. Wij zullen de plannen daarom niet steunen.”

Zie ook:

U bent hier