h

Geef ruimte aan kleinschalige zorg

20 november 2015

Geef ruimte aan kleinschalige zorg

De SP wil dat het pand van Villa Spijker ook in de toekomst gebruikt wordt als kleinschalige woon/zorgvoorziening. SP-raadslid Nelly Duijndam: "Volgens ons kan je zorg het best kleinschalig organiseren, zodat de patiënt of cliënt centraal staat en de mens de maat is. Bovendien is er ook heel veel vraag naar zulk soort zorg. De locatie van Villa Spijker is heel erg geschikt voor kleinschalige zorg, dan moeten we daar ook zuinig op zijn." 

De afgelopen tien jaar was Villa Spijker aan de Overtoom een woon/zorgvoorziening voor zes meervoudig gehandicapte kinderen die veel zorg nodig hadden. Helaas stopt Villa Spijker omdat Amsta er geen geld meer voor had. Duijndam: "Dat is heel een groot verlies. Ik had liever gezien dat deze kleinschalige voorziening opgericht door ouders met een zwaar gehandicapt kind zou blijven bestaan. Maar dat betekent niet dat het gebouw dan maar moet worden verbouwd tot miljonairswoningen aan het Vondelpark. Wat mij betreft helpt de gemeente daar niet aan mee."

De SP wil dat ook in de toekomst kleinschalige zorg mogelijk blijft. Duijndam: "Daarom zou het mooi zijn als Amsta nadenkt over een project waar bijvoorbeeld minder zorg nodig is, zodat het ook binnen de financiële grenzen past. Dat is waar de stad behoefte aan heeft."

U bent hier