h

Amsterdamse aanpak jeugdwerkloosheid werkt

30 december 2015

Amsterdamse aanpak jeugdwerkloosheid werkt

In 2015 heeft de gemeente 5400 jongeren aan een baan of een opleiding geholpen. De meeste jongeren kwamen uit Nieuw-West (1260) en Zuidoost (1080). SP-wethouder Arjan Vliegenthart is blij met de cijfers: "Het hebben van een baan of een opleiding is enorm belangrijk voor je toekomst. Het is heel mooi dat zoveel jongeren aan de slag kunnen."

De gemeente begon dit jaar met een aanvalsplan jeugdwerkloosheid. Er is veel extra geld uitgetrokken om jongeren die niet naar school gaan te begeleiden naar een baan of een opleiding. Zo zijn er zogenoemde jobcoaches die een passende baan zoeken bij een jongere. Ook wordt er met scholen en bedrijven samengewerkt zodat opleidingen goed aansluiten op de praktijk.

Het helpt dat de gemeente afspraken heeft gemaakt met het rijk om inzage te krijgen in welke jongeren tussen de 18 en 23 wel en niet naar school gaan. Vliegenthart: "Zo kunnen we ons goed richten op de jongeren die een steuntje in de rug nodig hebben. Ik ben er blij mee dat we volgend jaar ook de info krijgen over de jongeren tussen de 23 en 27. Hoe meer jongeren aan de slag kunnen hoe beter, voor henzelf en de samenleving."

U bent hier