h

Koerswijziging Wallen: meer ramen blijven open

3 december 2015

Koerswijziging Wallen: meer ramen blijven open

Een meerderheid van de gemeenteraad steunt het stadsbestuur in het voornemen minder ramen op de Wallen te sluiten dan oorspronkelijk het plan was. SP-raadslid Peter Kwint: "Wij zijn altijd tegen het sluiten van de ramen geweest. Nu heeft het stadsbestuur – en de burgemeester in het bijzonder – voorgesteld dat tweederde van het aantal te sluiten ramen toch openblijft. Wij zijn trots op dat resultaat."

De SP stemde als enige partij al bij aanvang tegen Project 1012. In het tussen VVD, D66 en SP gesloten coalitieakkoord werd dan ook opgenomen dat de wens was dat er minder ramen zouden worden gesloten. Kwint: "Na het vaststellen van de bestemmingsplannen enkele jaren geleden had ik niet durven hopen dat we nog zouden discussiëren over de mogelijkheid om minder ramen te sluiten. Nog steeds geloven wij niet in het sluiten van ramen, maar we geloven wel dat het college het maximale gedaan heeft om het aantal te sluiten ramen zo klein mogelijk te maken."

Volgens de SP betekent dit niet dat de extra aandacht voor het Wallengebied nu ten einde moet lopen. Kwint: "Nog altijd zijn er problemen in dit gebied. Problemen die soms wel en soms niet met het oorspronkelijke project samenhangen. Met de grote toestroom van toeristen en de snel stijgende winkelprijzen staat de leefbaarheid in de wijk onder druk. Het is aan ons om voor en met de bewoners en ondernemers in het Wallengebied te blijven knokken."

U bent hier