h

Bouwplannen Zeeburgerpad verbeterd na actie SP en bewoners

8 januari 2016

Bouwplannen Zeeburgerpad verbeterd na actie SP en bewoners

De bouwplannen voor het Zeeburgerpad zijn aangepast na jarenlange protesten van omwonenden, gesteund door SP. Bewoners en de SP zijn tevreden met het resultaat. SP-fractievoorzitter in Oost Jeroen Bronswijk: “Heel goed dat het stadsdeel de bewoners serieus heeft genomen. Daar hebben de bewoners recht op, en het maakt de toekomstige buurt ook daadwerkelijk beter.”

Het stadsdeel had megalomane bouwplannen voor het Zeeburgerpad. Het protest van de bewoners en de SP concentreerde zich op grote toegestane bouwhoogte, waardoor omwonenden letterlijk in de schaduw zouden komen te staan. In de nu vastgestelde Nota van uitgangspunten, is een acceptabele bouwhoogte gerealiseerd. Daarnaast komt het stadsdeel tegemoet aan bezwaren over de groeiende verkeersdruk.

Dat het stadsdeel nu luistert naar de bewoners van het Zeeburgerpad is een breuk met het verleden. Bronswijk: “Tot nu toe mochten bewoners wel meepraten, maar steeds leek het alsof de plannen toch werden doorgedrukt. Dankzij de vasthoudendheid van bewoners en SP is het Zeeburgerpad op de agenda blijven staan. Met gelukkig een mooi resultaat. De aanhouder wint!”

U bent hier