h

Stadsdeel laat bewoners Van der Pekbuurt aan het woord

13 januari 2016

Stadsdeel laat bewoners Van der Pekbuurt aan het woord

Onder aanvoering van SP-bestuurder Erna Berends is er een bewonersonderzoek gestart over de toekomst van de Van der Pekbuurt in Noord. Berends: “Er verandert veel in en rondom de Van der Pekbuurt. Ik vind het belangrijk dat het stadsdeel daarbij goed te rade gaat bij de bewoners. Zij vormen het hart van de buurt. Samen met de bewoners  en de verhuurder Ymere willen we zo vastleggen hoe de Van der Pekbuurt er in de toekomst zal gaan uitzien.”

De Van der Pekbuurt in Amsterdam Noord

Momenteel gaan politici, leden van de huurdersvereniging in de Van der Pekbuurt, medewerkers van Ymere en het ASW (Amsterdams Steunpunt Wonen) deur aan deur voor het buurtonderzoek. Bewoners kunnen hun mening geven op vragen zoals hoe de Van der Pekbuurt er uit zou moeten zien, wat voor buurt het moet zijn en voor wie. Eerder organiseerde het stadsdeel al een bewonersavond om input van bewoners en omwonenden te krijgen. Daarnaast wordt er een enquête gehouden in de buurt.

Alle inbreng van de bewoners wordt samengebracht in een visie voor de buurt. Berends: “Dat wordt dan voor iedereen een houvast voor deze buurt. Dat is hard nodig. Er wordt in de omgeving veel gebouwd en het zuidelijk deel van de buurt wordt gerenoveerd. Voor het grootste gedeelte van de buurt is de toekomst nu echter nog onduidelijk. Ik vind het onwenselijk dat deze bewoners in onzekerheid zitten, en met deze visie kan daar wat aan gedaan worden.”

U bent hier