h

Betrek bewoners bij experimenten met horecaregels

9 februari 2016

Betrek bewoners bij experimenten met horecaregels

De SP wil dat het stadsdeel omwonenden betrekt bij experimenten met ruimere regels voor de horeca in winkels. SP-fractievoorzitter in Centrum Michiel Wetzer: “Het is prima om te experimenteren, maar wij vinden wèl dat de experimenten moeten voldoen aan heldere voorwaarden. Je wilt van tevoren bepalen wanneer we een proef geslaagd noemen, en wanneer niet. Wat ons betreft hangt dat zeker óók af van hoe de direct omwonenden het ervaren.”

Het stadsdeel wil experimenteren met meer horeca in winkels. Winkeliers mogen onder voorwaarden beperkte horeca voeren in hun zaak. Het stadsdeel wil nu experimenteren in de Westerstraat en de Czaar Peterstraat, waar ondernemers een groter deel van hun winkel mogen gebruiken voor de horeca. Bovendien hoeven ze het horecadeel van hun zaak niet meer achter in de winkel te hebben.

Het stadsdeelbestuur is niet van plan om de meningen van buurtbewoners mee te nemen bij de evaluaties van de proef. Wetzer: “Dit experiment kan verstrekkende gevolgen hebben voor de leefomgeving van bewoners. Dan snap ik niet dat de buurtbewoners niet worden geraadpleegd voor de evaluaties.” Vanavond vergadert het stadsdeel over deze kwestie waarbij de SP een voorstel zal indienen.

U bent hier