h

Pas plannen aanlegsteiger Surinamekade aan

8 april 2016

Pas plannen aanlegsteiger Surinamekade aan

De SP wil dat het Havenbedrijf de plannen voor de aanlegsteiger voor grote schepen aan de Surinamekade aanpast. SP-fractielid in Oost Karel van der Weide: “Wat ons betreft mag er geen spa in de grond –of steiger in het water- voordat de milieurisico’s zijn onderzocht. Bovendien moet het stadsdeel met de omwonenden in gesprek. Ondanks eerdere afspraken is de bewoners vooraf niets gevraagd.”

Bewoners op het KNSM-eiland zijn opgeschrikt door een grootschalig plan. Het Havenbedrijf wil aan de Surinamekade op het KNSM-eiland steigers aanleggen voor hele grote binnenvaartschepen. Bewoners zijn bang voor overlast en vrezen de milieu- en gezondheidseffecten van de aanlegplek. De hoogte van de steigers is in strijd met het bestemmingsplan.

Het Havenbedrijf heeft tot nu toe de noodzaak van een standplaats op deze locatie niet aangetoond. Van der Weide: “Hoewel de naam anders doet vermoeden, is het Oostelijk Havengebied inmiddels  een woonwijk. Dat betekent dat je ook rekening moet houden met de mensen die er wonen. Wat ons betreft gaan het Havenbedrijf en het stadsdeel terug naar de tekentafel, en worden de plannen aangepast. ”

U bent hier