h

Drukte bij SP-hulpdienst in Holendrecht

18 mei 2016

Drukte bij SP-hulpdienst in Holendrecht

Foto: SP / amsterdam.sp.nl/zuidoost

Veel bewoners van Holendrecht hebben behoefte aan informatie over beschikbare armoederegelingen. Dat bleek uit de grote aantallen bezoekers van de SP-hulpdienst in Amsterdam-Zuidoost zaterdag. Extra spreektafels en een wachtruimte waren nodig om alle bewoners op te kunnen vangen. Hulpdienst-medewerker Carlien Boelhouwer: "Gelukkig is het ons wel gelukt om iedereen die op ons spreekuur af kwam verder te helpen met informatie en soms het daadwerkelijk aanvragen van voorzieningen."

De SP heeft de aanval geopend tegen armoede in Amsterdam. Dankzij de SP wordt 80 miljoen euro extra uitgetrokken om mensen met een laag inkomen te ondersteunen. Veel mensen hebben recht op ondersteuning, maar niet iedereen weet dit.

Foto: SP / amsterdam.sp.nl

De SP-hulpdienst bezoekt daarom verschillende wijken in Amsterdam om mensen te informeren over de verschillende regelingen. Onze vrijwilligers kunnen direct gemeentelijke regelingen zoals gratis openbaar vervoer, de scholierenvergoeding of dierenhulp voor minima aanvragen. Ook helpt de hulpdienst mensen met problemen met bijvoorbeeld hun uitkering, woningcorporatie of verzekeraar.

In juli en augustus is de SP-hulpdienst weer in Zuidoost te vinden. Data en tijden, en meer informatie over de campagne, vind je hier.

U bent hier