h

Extra geld voor focusscholen

22 juni 2016

Extra geld voor focusscholen

27 scholen in aandachtwijken krijgen extra ondersteuning van de gemeente. De gemeenteraad stemde op 22 juni unaniem in met het beleidsplan Stadsscholen 020. Erik Flentge van de SP is blij met deze ruimhartige investering, die op initiatief van de SP nog extra werd opgehoogd:´"De problemen van de grote stad komen op kindervoeten deze scholen binnen. Ze hebben veel leerlingen die niet van huis uit alle kansen meekrijgen maar die dat wel verdienen." 

Het plan start aankomend schooljaar 2016-2017 met het uit handen nemen van zorg op de eerste 12 basisscholen. In deze fase wordt gekeken welke aanpak goed werkt. Op basis van de kennis die in deze eerste fase wordt opgedaan, haken de 15 overige scholen in 2017 aan. Voor het plan wordt 2,8 miljoen uitgetrokken, met een toezegging voor 1,5 miljoen euro extra in 2017.

Het plan Stadsscholen 020 investeert vooral in het helpen van 27 basisscholen waar kinderen niet optimaal kunnen leren omdat ze te maken hebben met allerlei andere problemen. Bijvoorbeeld omdat hun ouders ernstige schuldproblemen hebben, slecht Nederlands spreken of kampen met echtscheiding, ziekte, mantelzorg en armoede.

Erik Flentge: "Hiermee komt de coalitie van SP, D66 en VVD hun belofte na om ervoor te zorgen dat alle kinderen in Amsterdam een goede start krijgen, ongeacht de portemonnee of opleiding van hun ouders. Kansengelijkheid staat bovenaan."

U bent hier