h

Vier vragen over Amsterdamse aanpak focusscholen

29 juni 2016

Vier vragen over Amsterdamse aanpak focusscholen

27 scholen in aandachtswijken krijgen extra ondersteuning van de gemeente. De gemeenteraad stemde op 22 juni unaniem in met het beleidsplan Stadsscholen 020.

SP-raadslid Erik Flentge is blij met deze ruimhartige investering, die op initiatief van de SP met 1,5 miljoen euro extra gaat worden opgehoogd. Er wordt nu in totaal 4,3 miljoen euro geïnvesteerd op deze scholen. Flentge: ‘De problemen van de grote stad komen op kindervoeten deze scholen binnen. Ze hebben veel leerlingen die niet van huis uit alle kansen mee krijgen, maar die dat wel verdienen.’ Vier vragen aan SP raadslid Erik Flentge, die er een belangrijk aandeel in had om er voor te zorgen dat de gemeente 4,3 miljoen euro uittrekt voor het plan in plaats van 2,8 miljoen.

Wat zijn ‘stadsscholen’?
Eigenlijk is ‘stadscholen’ een beetje rare naam omdat alle scholen in Amsterdam natuurlijk ‘stadse scholen’ zijn. Maar in dit plan van de gemeente worden er 27 basisscholen bedoeld, ook wel bekend als focusscholen, die te maken hebben met allerlei extra ‘stedelijke’ problemen. Deze basisscholen zijn te vinden in wijken die het moeilijk hebben, bijvoorbeeld Noord, Nieuw-West en Zuidoost. Hier leven veel mensen met (te) weinig inkomen of grote schulden. Soms zijn de ouders gescheiden en staat de moeder er alleen voor. Soms spreken de mensen slecht Nederlands of hebben ze weinig kans op de arbeidsmarkt. Soms hebben ze te maken met discriminatie, of heerst er onveiligheid op straat. Veel van deze problemen komen de scholen binnen. Zo komen kinderen zonder ontbijt in de klas of maken zich zorgen over hun familie. Andere kinderen hebben leerachterstanden. Vaak zijn de leraren, conciërges en directeuren goed in staat veel van de problemen op te lossen. Dat lukt niet altijd omdat het hen boven het hoofd groeit. In ieder geval verdienen ze een steun in de rug om succesvoller te kunnen zijn.

Wat doet het plan Stadsscholen 020?
De gemeente gaat deze 27 basisscholen extra helpen om ervoor te zorgen dat de kinderen in alle rust kunnen leren. Zo komen er extra handen in de klas door de inzet van extra leraren of onderwijsassistenten. Dat maakt het mogelijk dat sommige kinderen even apart genomen kunnen worden voor speciale aandacht. De leraar kan zich dan beter richten op de rest van de klas. Ook wordt extra aandacht gegeven aan problemen waar de school niet veel aan kan doen maar waar ze wel mee te maken hebben, zoals armoede en opvoedkundige moeilijkheden bij het gezin thuis. Het plan Stadsscholen 020 wil dat elke school maatwerk gaat leveren, toegespitst op de eigen buurt. 

Wat heeft de SP gedaan voor deze scholen?
De SP heeft in de gemeenteraad het initiatief genomen om ervoor te zorgen dat alle basisscholen in die situatie de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. In het oorspronkelijke plan zouden 12 van de 27 basisscholen worden ondersteund. Op initiatief van de SP is toegezegd dat 1,5 miljoen euro extra wordt vrijgemaakt zodat ze allemaal kunnen meedoen. De SP vindt dat elk kind goed onderwijs verdient. Nu alle 27 basisscholen worden ondersteund krijgen minimaal 8000 kinderen meer kans op de mooie toekomst die we ze toewensen.

Wanneer gaat het plan van start?
Het plan gaat al komend schooljaar 2016-2017 van start met de eerste 12 scholen. Het wordt volgend schooljaar 2017-2018 voortgezet met de andere 15 scholen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de ervaringen uit het eerste jaar.Ik hoop dat een aanpak als deze straks standaard procedure is in Amsterdam.

Het gaat om de volgende scholen:

Nieuw-West Slotermeer Noordoost
Veerkracht
Sint Henricus
Slootermeerschool

West De Kolenkit
Bos en Lommer

Nieuw-West Slotermeer Zuidwest
Immanuelschool
Noordmansschool
Burg. de Vlught

Noord Vogelbuurt/IJplein
De Kinderboom
Upleinschool
Het Vogelnest

Noord Volewijck
Oranje-Nassau
Rosaschool
De Klimop

Noord Waterlandpleinbuurt
Mgr. Bekkers
De Vijf Sterren
IJdoorn

Zuidoost Bijlmer Centrum
Achtsprong
Klaverblad
De Rozemarn
De Schakel
Shri Laksmi

Zuidoost Holendrecht/Reigersbos
Mobiel
De Brink
Holendrechtschool
De Tamboerijn
De Morgenster
Lotusschool

U bent hier