h

Zet mysteryguests in tegen arbeidsmarktdiscriminatie

8 juni 2016

Zet mysteryguests in tegen arbeidsmarktdiscriminatie

 

Volgens SP-raadslid Peter Kwint kunnen mysteryguests een belangrijke rol spelen in het tegengaan van arbeidsmarktdiscriminatie. “Nu zien we al dat ze ook discriminatie in de horeca mede kunnen helpen aankaarten. Aangezien er bij sollicitaties en stages nog altijd gediscrimineerd lijkt te worden op achternaam wil ik dat we daar ook hulp van mysteryguests krijgen. Discriminatie is in Amsterdam onacceptabel.”

Uit recent onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planburau blijkt dat autochtonen met dezelfde kwalificaties anno 2016 nog altijd anderhalf keer meer kans maken op een succesvolle sollicitatie dan Nederlanders met een Hindoestaanse achtergrond. Ten opzichte van Nederlanders met een Marokkaanse is die kans zelf twee keer zo groot. In de praktijk blijkt dat het vaak lastig is om discriminerende werkgevers op te sporen. Dat zien we ook in Amsterdam. De jeugdwerkloosheid liep flink terug, onder alle groepen, maar toch zijn jongeren met een niet-westerse achtergrond nog altijd de helft vaker werkloos dan andere Amsterdammers. 

Kwint: “In Amsterdam willen we dat iedereen meedoet, ongeacht de dikte van de portemonnee, het opleidingsniveau, maar ook ongeacht waar de wieg van je ouders stond. Discriminatie is een veelkoppig monster, waar we continu tegen zullen blijven strijden. Hiermee hoopt de SP dat we weer een nieuwe stap in de strijd tegen dit monster kunnen zetten.”

GroenLinks diende onlangs een vergelijkbaar plan in. Kwint: "ik wil graag samen optrekken als het gaat om de uitvoering van dat plan."

U bent hier