h

Geef vluchtelingen goede start met studie en studentenwoning

25 juli 2016

Geef vluchtelingen goede start met studie en studentenwoning

De SP wil dat het stadsbestuur met het rijk in gesprek gaat over de problemen rondom het huisvesten van vluchtelingen in studentenwoningen. SP-raadslid Erik Flentge: “Een studie en een studentenwoning zijn ideale middelen om goed te integreren en mee te kunnen doen in de samenleving. Het lijkt mij dat alle betrokken overheidsinstanties daarvoor goed moeten samenwerken, en zo te horen kan dat nu nog wel wat beter.”

Het huisvesten van vluchtelingen, ook wel statushouders genoemd, gebeurt in nauwe samenwerking met het Rijk, de gemeente en de woningcorporaties. Onlangs meldden de Amsterdamse woningcorporaties dat het vaak voorkomt dat vluchtelingen die kunnen en willen studeren, niet goed worden geholpen en zodoende niet als student aan de slag kunnen.

Flentge: “Het gevolg daarvan is dat deze vluchtelingen een kans missen om een goede start te maken in Nederland. De voor hen bestemde studentenwoningen worden niet gebruikt waarvoor ze bedoeld zijn. Dat is niet goed en wat de SP betreft worden de problemen zo snel mogelijk opgelost. We moeten elke kans gebruiken om iedereen mee te kunnen laten doen in de samenleving.”

De SP heeft schriftelijke vragen ingediend over dit onderwerp.

U bent hier