h

Gemeente bereikt meer mensen met een smalle beurs

20 juli 2016

Gemeente bereikt meer mensen met een smalle beurs

De eerste helft van 2016 is Amsterdam erin geslaagd om veel meer mensen gebruik te laten maken van de gemeentelijke voorzieningen voor mensen met een laag inkomen. Dat schrijft SP-wethouder Arjan Vliegenthart in een brief aan de gemeenteraad.

Het aantal mensen met een stadspas is met 25.000 gestegen naar ruim 106.000 stadspashouders. In de eerste maanden hebben zij al bijna 50.000 keer gebruik gemaakt van een aanbieding.  Het aantal mensen dat gebruik maakt van de gemeentelijke ziektekostenverzekering steeg met 9.000. Ruim 2700 kinderen maken gebruik van een gratis laptop en kunnen nu net als hun klasgenootjes thuis huiswerk maken. Ouderen maakten nu al ruim  1.700.000 gratis ritten met de tram en bus.

SP-raadslid Peter Kwint is blij met deze resultaten: “Ze laten zien dat de Amsterdamse aanpak aanslaat. We bereiken echt meer mensen, dat is belangrijk en goed nieuws. De afgelopen zeven jaar bleef er voortdurend geld op de plank liggen. Hopelijk is die tijd nu voorbij. Natuurlijk heb je het liefst dat mensen niet afhankelijk zijn van armoedemiddelen voor hun inkomen, maar de afgelopen jaren bleek keer op keer dat mensen het geld wel nodig hadden, maar het niet wisten te vinden.”

Het Amsterdamse college van SP, D66 en VVD maakt voor deze collegeperiode jaarlijks 20 miljoen euro extra vrij voor armoedebestrijding. Met dat geld wordt een grotere groep mensen bereikt, omdat ook mensen die werken, maar een laag inkomen hebben, gebruik kunnen maken van de minimavoorzieningen. De SP heeft de afgelopen maanden extra actie gevoerd om ervoor te zorgen dat ook daadwerkelijk iedereen die recht heeft op deze voorzieningen er ook gebruik van kan maken. Zo ging de partij met talloze vrijwilligers de deuren langs om mensen te informeren over waar ze recht op hebben. Ook hielpen SP'ers met het aanvragen van de diverse regelingen.

U bent hier