h

Meer aandacht voor toegankelijkheid winkelstraten

16 februari 2017

Meer aandacht voor toegankelijkheid winkelstraten

Op voorstel van de SP gaat de gemeente meer doen om winkelstraten toegankelijk te maken voor mensen met een beperking.  SP-raadslid Nelly Duijndam: “Keer op keer blijkt dat mensen met een rolstoel vastlopen in sommige winkelstraten. Dat beperkt mensen in een rolstoel in hun mobiliteit en ik vind dat niet sociaal.”

Foto: Matthijs de Bruijne

Afgelopen zomer heeft de SP voor de tweede keer een toegankelijkheidsonderzoek gedaan in een aantal winkelstraten in Amsterdam. De SP ging langs in de Elandsgracht, de Damstraat, de Rozengracht en de Beren- Wolven- en Oude Spiegelstraat. In elke winkelstraat liep de scootmobiel die mee was wel tegen problemen op, zoals te hoge drempels, stoepranden of een volgeparkeerde stoep.

Naar aanleiding van deze actie diende de SP een aantal voorstellen in. Die voorstellen werden vandaag unaniem door een meerderheid van de gemeenteraad zijn aangenomen.

Allereerst gaat de gemeente er bij verbouwing van een (winkel-)straat op letten dat niet alleen de openbare ruimte goed toegankelijk moet zijn maar dat ook de winkels toegankelijk  moeten zijn voor mensen met rolstoelen, kinderwagens, rollators. Er komt maatwerk voor de gevallen waar de bestrating verhoogd kan worden.

Ook gaat het stadsbestuur onderzoeken of er een prijs in het leven geroepen kan worden voor de meest toegankelijke winkelstraat en een prijs voor de minst toegankelijke winkelstraat.

De gemeenteraad heeft het stadsbestuur ook gevraagd een proef te beginnen met het toegankelijk maken van een of twee winkelstraten of -gebiedenvoor mindervaliden. Het stadsbestuur gaat hierbij samenwerken met de ondernemersverenigingen, patiëntenverenigingen en ervaringsdeskundigen.

Tot slot komt er meer aandacht voor de markering van stoepopgangen voor mindervaliden, waardoor makkelijker te handhaven is op fout geparkeerde auto's.

U bent hier